Kurumsal

Kuruluş Amacı

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir ...

devamını oku...

Kent Konseyi

Malatya Kent Konseyinin amacı, hedefleri, çalışma ilkeleri ve çalışma tarzı ile Malatya Kent Konseyinin 2010 yılı hedeflenen projelerini aktarmadan önce Kent Konseyleri hakkında kısa bir ön değerlendirilme yapılmasını zorunlu görmekteyiz. ...

devamını oku...

;