MALATYA KENT KONSEYİ

MALATYA KENT KONSEYİ

“KENTİN SAHİBİ OLARAK BİR ARADAYIZ”

Kent Konseyleri bir ilin demokrasi platformlarıdır. Demokratikleşme alanında atılan adımlar arasında kentlerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlardan bir tanesi de, kent sınırları içinde yaşayan bireylerin duygu, düşünce ve görüşlerinin alınarak uygulamaya konulmasıdır. Malatya Kent Konseyi olarak bizler de daha sağlıklı ve gelişmişlik seviyesi en üst düzeyde olan bir Malatya için; Malatya’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderlerimiz, mahalle muhtarlarımız ile iletişim halinde olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki kentin sakini olarak değil, sahibi olarak bir aradayız.

Kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek kente dair sorunların tespit edilmesi, bunlara dair önerilerde bulunulması ve bu yönde kararlar alınması demokrasi ve uzlaşma kültürünün oluşturulması ve azami katılımın sağlanması açısından gayret gösteren Malatya Kent Konseyi, halkın menfaatleri için çalışan, onların istek ve beklentilerine önem veren, halkın katılımına açık, saydam ve yenilikçi bir anlayışla dün olduğu gibi bugün de büyük bir aşk ve şevkle yoluna devam edecektir.

Belli bir kent kimliğine sahip olan Malatya’mız bundan sonra da değişimini ve gelişimini sürdürürken bu kimliği muhafaza ederek çalışmalarını sürdürecektir. Kent Konseyi çatısı altında kenti kapsayacak ortak bir akıl doğrultusunda, kent bilincinin geliştirilmesi, kent kültürünün korunması ve yaşatılması noktasında bundan sonra da yapacağımız çalışmalarda Yürütme Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul Üyelerimiz ve binlerce gönüllümüz ile birlikte sorumluluk ve kararlılık bilinci ile adım atacağımıza yürekten inanıyorum.

;