STK Akademisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi Ele Alındı

STK Akademisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi Ele Alındı

STK Akademisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi Ele Alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen “Sivil Toplum Akademisi” programı konferansları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Akademisi programının dördüncü konferansında “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi” konusu ele alındı.

Ramada Otel’de düzenlenen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, STK Temsilcileri, muhtarlar ve konferansını vermek üzere İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Vehbi Bayhan katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,  Sivil Toplum Akademisi programının çok önemli bir program olduğunu söyledi.  Kamu kurum ve kuruluşlarının her birimin kendine özgü görevleri olduğunu belirten Polat, “Sivil Toplum Kuruluşları yapısal olarak gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir yapı olmakla beraber oluşan aidiyet bağı ile topluma bir misyon kazandırılıyor. STK oluşumları bizim toplumun genlerinde olan bir yapı ” dedi. 

STK’ların gönüllü olarak yaptıkları işlere her kamu kurum ve kuruluşunun destek olması gerektiğini vurgulayan Polat, “ Sivil Toplum Akademisi” programının katılımcılara büyük katkı sağlayacağını belirterek Kent Konseyi Genel Sekreterliğine düzenledikleri programdan dolayı teşekkür etti. 

Doç.Dr. Vehbi Bayhan, demokrasinin sivil toplum örgütleri ile işlevsel hale geldiğini belirterek, kentlileşme ve modernleşme sürecinde bireyin sivil toplum örgütlerinde aldığı rol ve sorumluluk ile demokrasinin de gelişmesini katkı sağladığını belirtti.

Sivil toplumun çoğulculuk, kamusallık, özellik ve yasallık olmak üzere modern unsurları olduğunu belirten Bayhan, sivil toplumda sendikalar, siyasi partiler, dini örgütlenmeler, baskı grupları ve dernekler, aile ya da birey ile devlet arasındaki boşluğu dolduran aracı kurumları olduğunu vurguladı. 

Sivil toplum örgütlerinin amacının, insanı değiştirmek olduğunu söyleyen Bayhan,  “İnsanları eğitmek, maddi ve manevi refahlarını sağlamak; aynı zamanda yurttaşlık kavramı yaratmaktır. Modern toplumun ve siyasetin karmaşık duruma gelmesinden dolayı, insanların vatandaş olarak katılımları oy vermekle sınırlı kalmaya başlamıştır. Sivil toplum örgütlerine katılım gönüllüdür ve bireylere bir şeyleri değiştirebildikleri hissini vermektedir” dedi.

Bayhan, batı toplumlarında aşırı “bireyci” yapı nedeniyle “yabancılaşma” problemleri yaşandığını,  doğu toplumlarında ise, aşırı “cemaat” yapısı, sivil toplum örgütlerini gelişmesini engellediğini ifade etti.

Katılımcıların konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Vehbi Bayhan’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından bir tablo hediye edildi. Programın sonunda tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi. 

;